Дългоопашат синигер  
  Aegithalos caudatus  
     
 

159 - Дългоопашат синигер / Aegithalos caudatus

Дългоопашат синигер

/Aegithalos caudatus/

• Двойка възрастни птици довършват строежа на гнездо. Мъжкият е от т.нар. “белоглава” форма на подвида europaeus, с почти липсваща странична теменна ивица, наподобявайки номинантния подвид caudatus. [21 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576

• България

• Ива Христова

Дългоопашат синигер

/Aegithalos caudatus/

• Двойка възрастни птици довършват строежа на гнездо. [15 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова

Дългоопашат синигер

/Aegithalos caudatus/

• Двойка възрастни птици храни малки в гнездо. Мъжкият е от т.нар. “белоглава” форма на подвида europaeus, с почти липсваща странична теменна ивица, наподобявайки номинантния подвид caudatus. [40 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова

Дългоопашат синигер

/Aegithalos caudatus/

• Двойка възрастни птици храни малки в гнездо. Мъжкият е от т.нар. “белоглава” форма на подвида europaeus, с почти липсваща странична теменна ивица, наподобявайки номинантния подвид caudatus. [19 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576 px]

• България

• Ива Христова-Николова

 
     
   
     
 
№ на видео клипа 159
Име Дългоопашат синигер
Латинско име Aegithalos caudatus
Описание Двойка възрастни птици довършват строежа на гнездо. Мъжкият е от т.нар. “белоглава” форма на подвида europaeus, с почти липсваща странична теменна ивица, наподобявайки номинантния подвид caudatus. [21 s]
[ТВ формат: PAL; оригинална резолюция: 720х576
Място България
Автор Ива Христова
 
     
     
  Авторско право © 2006 fotobiota.com   Всички права запазени!