Трипръста чайка  
     
 
 
     
 
 
     
 
№ на снимката
Име
Имена на други езици (DE) Dreizehenmöwe; (ES) Gaviota tridáctila; (FR) Mouette tridactyle; (IT) Gabbiano tridattilo; (RU) Моёвка /Трёхпалая чайка/
Описание
Място
Автор
 
     
     
  Авторско право © 2006 fotobiota.com   Всички права запазени!