Ивичест смок (кощерица)

 
 

Elaphe quatuorlineata

 
     
   
  Авторско право © 2006 fotobiota.com   Всички права запазени!