Дългоопашат синигер

 
 

Aegithalos caudatus

 
     
 
 
  Авторско право © 2006 fotobiota.com   Всички права запазени!