Звънарка

 
 

Bucephala clangula

 
     
   
  Авторско право © 2006 fotobiota.com   Всички права запазени!